Wybierz język: Język polski Język niemiecki Język angielski

Odzyskiwanie danych z telefonu

Odzyskiwanie danych ztelefonu po zamoczeniu, czy zalaniu, a także utopiony smartfon to często spotykane przez nas przypadki. Stopień uszkodzenia urządzenia i pamięci telefonu ma związek z czasem, jaki minął od kontaktu z cieczą, a także jego długości. Istotnym także jest, czy doszło do zwarcia.

Odzyskiwanie danych z telefonu w przypadku kontaktu z wodą, bądź jakąkolwiek inną cieczą jest zależne od działań podjętych przez użytkownika po wystąpieniu incydentu. Ważnym jest, aby nie suszyć telefonu i nie otwierać go. Może to przyspieszyć korozję, bądź ułatwić dostęp cieczy do elementów elektroniki. Substancje wysoce szkodliwe, to takie które zawierają duże ilości cukru (cola), soli (woda morska), bądź są substancjami żrącymi.

Chcąc odzyskać dane z telefonu, czy smartfonu wato zaufać specjalistycznej firmie. Dzięki temu uzyskujemy gwarancję przywrócenia informacji przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa powierzonych danych.

Pamiętaj! Każde działania po utracie danych obniżają prawdopodobieństwo odzyskania danych. Jeżeli zauważyliście Państwo utratę danych, należy bezwłocznie wyłączyć urządzenie i skonsultować się z nami telefonicznie.

MiP Data Recovery Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

Innowacyjna gospodarkaUE

Array

Copyright © MiP Data Recovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.