Wybierz język: Język polski Język niemiecki Język angielski

Kasowanie danych

Profesionalne kasowanie danych

Oferta kasowania danych skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy cenią sobie poufność lub są zobligowani do ochrony danych. Każda zmiana przeznaczenia nośnika lub jego utylizacja jest obarczona problemem pozostawionych na nim danych.

Kasowanie danych poprzez formatowanie dysku z poziomu systemu nie gwarantuje permanentnego usunięcia danych, a ich pozostawienie niesie ze sobą ryzyko przechwycenia poufnych informacji.

Firma MiP Data Recovery oferuje w tym zakresie trzy metody skutecznego usunięcia danych:

Kasowanie sprzętowe:

Stosowane przed utylizacją dysków i polegające na oddziaływaniu silnego pola magentycznego na nośnik z użyciem certyfikowanego urządzenia Degausser. Pole magnetyczne wytwarzane przez to urządzenie bezpowrotnie usuwa wszelkie dane zapisane na nośniku magnetycznym (dysk twardy, dyskietki itp.) jednocześnie niszcząc go na tyle, iż nie jest możliwe dalsze jego użytkowanie.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do instytucji takich jak banki, czy urzędy, które przed utylizacja sprzętu muszą zagwarantować poufność danych.

Kasowanie programowe:

Metoda programowego kasowania danych z użyciem specjalistycznego oprogramowania polega na wielocyklicznym, posektorowym zapisywaniu danych na dysk w celu kompletnego nadpisania ewentualnie pozostawionych danych, uniemożliwiającego odtworzenie poprzednich wartości zapisanych w sektorach dysku.

Zaletą tej metody jest możliwość ponownego użycia dysku, ponieważ dysk nie zostaje uszkodzony i posiada nadal swoją sprawność.

Utylizacja nośnika:

Oferujemy również utylizację nośników poprzez zmielenie w specjalistycznych, profesjonalnych maszynach co prowadzi do całkowitego, fizycznego ich zniszczenia.

Kasowanie danych.

MiP Data Recovery Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

Innowacyjna gospodarkaUE

Array

Copyright © MiP Data Recovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.