Wybierz język: Język polski Język niemiecki Język angielski

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza (nazywana również computer forensics i cyber forensics) to dziedzina na pograniczu informatyki i prawa, pozwalająca na pozyskiwanie cyfrowych dowodów popełnienia czynów zabronionych.

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych, a następnie ich analizę pod kątem występowania znamion czynu zabronionego. Opracowany w wyniku powyższych czynności raport ma wartość dowodową i może być wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Usługa computer forensics świadczona jest najczęściej na rzecz sądów i prokuratur, ale także np. pracodawców – instytucji i przedsiębiorstw, których pracownicy umyślnie wykradli dane firmowe, bądź usunęli efekty swojej pracy tuż przed zakończeniem stosunku pracy.


Typy nośników informacji, które badamy.

dyski twarde
macierze
telefony
karty pamięci

MiP Data Recovery Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

Innowacyjna gospodarkaUE

Array

Copyright © MiP Data Recovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.