Wybierz język: Język polski Język niemiecki Język angielski

Dotacja

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Uprzejmie informujemy, iż firma MiP Data Recovery Sp. z o.o. realizuje projekt: „Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe pomiędzy firmą MiP Data Recovery a firmami należącymi do sieci partnerskiej”

Umowa nr: UDA - POIG.08.02.00-26-062/12-00

Realizacja projektu: 01.01.2013 r.-31.10.2013 r.
Wartość projektu: 392 850,00 PLN,
Dofinansowanie: 271 235,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl

Zapytanie ofertowe, Odpowiedź ofertowa
Zapytanie ofertowe, Odpowiedź ofertowa
Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.pl

MiP Data Recovery Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

Innowacyjna gospodarkaUE

Array

Copyright © MiP Data Recovery. Wszelkie prawa zastrzeżone.